Animaatioklinikka

Animaatioklinikka on Kopioston jäsenjärjestö

Animaatioklinikan jäsenille kuuluu Kopioston jäsenyys ja sitä kautta tekijänoikeuskorvauksia, joiden toteutumista valvotaan.

Jotta korvaukset voidaan maksaa, Kopiostolla on oltava ajan tasalla olevat henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, pankkitili), verotiedot sekä tieto Kopioston jäsenjärjestön kautta annetusta valtuutuksesta. Voit siis jättää Kopiosto-valtakirjasi Animaatioklinikan nimissä. Sinun ei tarvitse maksaa Kopioston asiakasmaksua erikseen.

Kopiosto maksaa henkilökohtaisia tekijänoikeuskorvauksia mm. televisio-ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Tilitettävät korvaukset peritään ohjelmien jälkikäytöstä, kuten nauhoittamisesta kodeissa ja oppilaitoksissa ja ne tilitetään vuosittain. Kunakin vuonna maksetaan edellisen vuoden aikana perityt korvaukset.

Lisää tietoa tekijänoikeuskorvauksista www.kopiosto.fi -> palvelut oikeudenomistajille.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi laki tekijän­oikeuden yhteishallinnoinnista vaikuttaa tekijänoikeusjärjestöjen toimintaan. Jos olet antanut Kopiosto-valtakirjan kauttamme tai tehnyt tekijänoikeussopimuksen, uusi laki ei edellytä sinulta toimenpiteitä. Ennen 1.1.2017 jäsenjärjestöllesi antamasi valtuu­tus on voimassa sellaisenaan. Lue lisää tästä tiedotteesta.