Animaatioklinikka

Animaation tuotantoprosessi

Laadukkaaksi animaation tekee se, että se on hyvin tehty ja tarkoituksenmukainen.
Olennaista on, mille välineelle animaatiota tehdään; elokuvateatteriin, tv–mainokseen tai vaikkapa webbiin. Valitusta tekniikasta riippumatta suunnitteluvaihe muodostaa sen perustan, jonka varaan tuotanto rakentuu. Kaikkein yksinkertaisinkin animaatio kannattaa siis suunnitella huolellisesti. Hyvä suunnittelu on kustannustehokkaan tilauksen tärkein edellytys; tässä vaiheessa on parhaat mahdollisuudet säästää tuotantokustannuksissa ja varmistaa tuotannon sujuva eteneminen. Selkeä idea luo yhteisen päämäärän koko tiimille. Käsikirjoitus on tietenkin kaiken a ja o. Tilaaja päättää yhdessä tekijöiden kanssa tärkeimmistä vaiheista, tarkistuspaikoista, aikataulusta ja budjetista.

Tuotannossa täytyy edetä järjestelmällisesti vaiheittain: kun jotain jossain vaiheessa kuitataan hyväksytyksi, näiden asioiden muuttaminen jälkikäteen aiheuttaa seuraamuksia koko prosessiin.   
Animaation tuotantoketju etenee pääpiirteittään seuraavasti:

1.      Idean kehittely
2.      Treatment (ohjaajan tekemä)
3.      Käsikirjoitus (dialogue & action)
4.      Storyboard  (voi mennä myös järjestyksessä: storyboard - käsikirjoitus)
5.      Äänituotanto (dialogin alustava äänitys /sävellys / äänipohja)
6.      Animatic (tai storyreel)
7.      Hahmosuunnittelu
8.      Visuaalinen suunnittelu (mm."värikäsikirjoitus”, valaisusuunnitelma)
9.      Layout-suunnittelu (piirrosanimaatio)
10.    Hahmomallinnus (2D ja 3D tietokoneanimaatio)
11.    Hahmojen rakennus (nukke, vaha ja esineanimaatio)
12.    Layout-design (3D)
13.    Lavastaminen (nukke tms.)
14.    Animointi 
15.    Clean up ja väritys (piirros)
16.    Teksturointi (3D) 
17.    Valaisu
18.    Efektointi
19.    Kompositointi
20.    Renderointi
21.    Editointi ja jälkityöt
22.    Loppumiksaus
23.    Tulostus asiakkaan haluaan formaattiin


Jos halutaankin animointi-vaiheessa muuttaa hahmon ulkonäköä, tarkoittaa se pahimmillaan sitä että kaikki vaiheet hahmosuunnittelun ja animoinnin välissä pitää tehdä uudestaan osittain tai kokonaan. Tuotantoketjussa pitäisi siis pyrkiä etenemään vain ja ainoastaan eteenpäin.
Suunnitteluvaiheessa kuluja aiheuttavat myös tekijänoikeudet, musiikki ja ääninäyttelijät. Isoissa studioissa on enemmän erikoistuneita tekijöitä; suomalaiset studiot ovat kooltaan keskisuuria tai pieniä. Animaation kuvakuvalta–tuotantotapa on luonteeltaan hidas ja tämä kannattaa huomioida, monia tuotannon vaiheista ei voida jouduttaa. Materiaali- ja kalustokulut vaihtelevat tuotannosta toiseen.

Suunnittelu- ja esituotantovaiheessa tehdään usein jo äänitöitä: äänitetään puheet ja musiikki, editoidaan ääntä ja puretaan sitä jaksoiksi animointia varten. Äänityöt voidaan tehdä myös valmiin kuvan jälkeen tuotannon lopulla. Hahmopiirustukset (Model Sheets), 3D-tuotantoketjussa hahmon mallinnus ja character setup (animoitavien hahmojen geometriaan liitetään erillisiä kontrollerijärjestelmiä, joiden avulla itse animointi tapahtuu), kuvakäsikirjoitus (storyboard), layout ja animatic luonnostelevat kuvallisesti, miltä tuleva animaatio näyttää.

Animatic muodostuu sarjasta still–kuvia ja lyhyitä animoituja jaksoja. Se on luonnos lopullisesta elokuvasta, vastaava kuin arkkitehdin pienoismalli tulevaa rakennusta varten. Valmiiseen animaatioon on vielä matkaa ja vaatii kokemusta nähdä mitä luonnokset ja välivaiheet kertovat lopullisesta teoksesta.

Animointi on tuotannon vaiheiden ydintä: animoidessa luodaan animaatiohahmojen näyttelijäsuoritus. Piirrosanimaatiossa animaattori testaa ja työstää piirtämiensä hahmojen liikkeet viivatesterin avulla tarkistaen. Animointiin liittyvät korjaukset ja muutokset on edullisinta tehdä ennen muihin vaiheisiin siirtymistä. Valmis animoiti skannataan tietokoneelle ja väritetään. Kun 3D-animaatiossa on hahmoille tässä työvaiheessa luotu liikkeet, tallennetut liikkeet ovat muokattavissa periaatteessa loputtomiin, aikataulun antamissa puitteissa, aina siihen asti kunnes kuvat renderöidään.

Renderöinti (3D- ja tietokoneella tehty 2D-animaatio) muuttaa aiemmin mallinnetun ja animoidun kolmiulotteisen rautalankamaailman valmiiksi, määriteltyjen ominaisuuksien mukaiseksi kuvamateriaaliksi eri vaiheiden kautta:

1)    Kameran sijoitetaan malliin nähden ts. valitaan kuvakulma ja rajaus
2)    määritellään valonlähteet
3)    määritellään kappaleiden ja hahmojen pinnanrakenne ja materiaalintuntu
(mm .väri, tekstuuri, kiillot, heijastukset, läpikuultavuus)
4)     määritellään tekniset, kuvanlaatuun vaikuttavat renderöintiasetukset, jotka siis vaikuttavat ohjelman "virtuaalisen kameran" ominaisuuksiin, mm. varjot, motion blur, kuvan antialiasoinnin taso jne.
  Tämä työvaihe vastasi ennen digitaalitekniikan tuomia mahdollisuuksia tietyssä mielessä animaatioiden kuvaamista filmille - tuloksena on sarja tiedostoja.

Kompositointi (erityisesti 3D-animaatiossa) tarkoittaa eri elementtien, kuten hahmojen ja taustojen, yhdistämistä: tanssiva hiiri saa taustakseen oopperan näyttämön, jolla luistelee jänis jne. Taustakuvat määrittelevät perustunnelman. Layout, kuvakulmat, kuvakoot jne. on määritelty tietenkin jo suunnitteluvaiheessa, ja tässä tuotantovaiheessa toteutetaan nämä ohjaukselliset suunnitelmat. Eri materiaali on eri layereilla (eri tasoilla), muutoksia voi helposti tehdä niin kauan kuin niitä ei ole yhdistetty samalle layerille ja renderöity. Tämä työvaihe on osittain päällekkäinen perinteisen jälkityövaiheen kanssa, sillä kompositointi-työvaiheessa saatetaan tehdä joitakin sellaisia kuvan laatuun liittyviä korjauksia, muutoksia tai tehosteita, joita on mahdollista, tai jotka perinteisesti ovat kuuluneen editointi- ja jälkityövaiheeseen.

Editointi ja jälkityövaiheessa lisätään erityistehosteita ja tekstejä, editoidaan kuvaa ja ääntä ja siirretään valmis animaatio esitysformaatille (video, dvd, filmi) ja tehdään tarvittaessa käännöstöitä kansainvälisiä versioita varten.

Lopuksi
Valitettavasti tässä ei ole esimerkkibudjettia tai tarkempaa kuvaa aikataulusta Animaatiotuotannossa on niin monta muuttuvaa tekijää, että siitä voisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Tarkoituksenmukaisuus on kustannustehokkaan tilaamisen ensimmäinen edellytys: tehdään se, mikä on tarpeen. Paperikoneen toimintaperiaate, avaruusolennon yksinäisyys, formula-auton kiihdytys, luunmurtuman paraneminen, kirahviperheen kirjastomatka – kaikki on kerrottavissa animaation keinoin.

(Julkaistu 22.10.2004 Suomianimaatio dvd:n animaation tilaajaoppaassa, asiasisällön tarkastajina animaatioklinikan jäseniä)